36/2019 Sb.Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 015 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. února 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 4. února 2019 Nabývá účinnosti: 1. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
36

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. února 2019
o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku
státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb. a zákona č. 35/2019 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

PODROBNOSTI SLUŽEBNÍHO HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A VAZBA OSOBNÍHO PŘÍPLATKU STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE NA VÝSLEDEK SLUŽEBNÍHO HODNOCENÍ


§ 1

Hodnoticí kritéria

        Ten, kdo provádí služební hodnocení státního zaměstnance, (dále jen „hodnotitel“) posuzuje státního zaměstnance v jednotlivých hodnocených oblastech podle § 155 odst. 2 zákona o státní službě (dále jen „hodnocená oblast“) na základě hodnoticích kritérií, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.


§ 2

Podíly hodnocených oblastí na výsledku služebního hodnocení

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODROBNOSTI SLUŽEBNÍHO HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A VAZBA OSOBNÍHO PŘÍPLATKU STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE NA VÝSLEDEK SLUŽEBNÍHO HODNOCENÍ
§ 1 - Hodnoticí kritéria
§ 2 - Podíly hodnocených oblastí na výsledku služebního hodnocení
§ 3 - Klasifikace plnění hodnocených oblastí
§ 4 - Závěr služebního hodnocení
§ 5  
§ 6 - Výše osobního příplatku
§ 7 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
§ 8  
§ 9 - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Zrušení nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance
§ 10  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 11  
Příloha č. 1 - Seznam hodnoticích kritérií pro hodnocené oblasti
Příloha č. 2 - Způsob výpočtu výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance
Zavřít
MENU