34/2019 Sb.Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny

Částka: 014 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. února 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 5. února 2019 Nabývá účinnosti: 27. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
34

VYHLÁŠKA
ze dne 5. února 2019
o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29c odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 255/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje podrobnosti o způsobu a rozsahu poskytování kompenzačního příspěvku1) chovatelům, kteří v rámci podnikatelské činnosti provozují chov zvířat pro kožešiny a svou činnost ukončí do 31. ledna 2019, (dále jen „žadatel“).


§ 2

Způsob poskytování kompenzačního příspěvku

        (1) Žádost podle § 29c odst. 3 a 4 zákona o poskytnutí kompenzačního příspěvku chovateli, který v rámci podnikatelské činnosti provozuje chov zvířat pro kožešiny a svou činnost ukončí do 31. ledna 2019, (dále jen „žádost“) podává žadatel Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“) na formuláři, jehož vzor uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob poskytování kompenzačního příspěvku
§ 3 - Lhůty pro podání žádosti
§ 4 - Rozsah poskytování kompenzačního příspěvku
§ 5 - Závěrečné ustanovení
§ 6 - Účinnost
Zavřít
MENU