33/2019 Sb.Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

Částka: 014 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. února 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 28. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 27. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

33

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. ledna 2019

o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:

§ 1

Prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

(1) Za národní kulturní památku se prohlašuje kulturní památka Usedlost Bertramka v Praze.

(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národní kulturní památky podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Podmínka zabezpečení ochrany národní kulturní památky

Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:

doc. Mgr. Staněk, Ph.D., v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 33/2019 Sb.

Umístění, popis a prostorová identifikace národní kulturní památky Usedlost Bertramka v Praze

Příloha PDF (61 kB)
MENU