33/2019 Sb.Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

Částka: 014 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. února 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 28. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 27. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
33

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 28. ledna 2019
o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku


        Vláda nařizuje podle § 4 odst.  1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze
za národní kulturní památku

        (1)  Za národní kulturní památku se prohlašuje kulturní památka Usedlost Bertramka v Praze.

        (2)  Umístění, popis a prostorová identifikace národní kulturní památky podle odstavce  1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Podmínka zabezpečení ochrany
národní kulturní památky

        Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku
§ 2 - Podmínka zabezpečení ochrany národní kulturní památky
§ 3 - Účinnost
Příloha - Umístění, popis a prostorová identifikace národní kulturní památky Usedlost Bertramka v Praze
Zavřít
MENU