26/2019 Sb.Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Částka: 011 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. února 2019 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 29. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
26

VYHLÁŠKA
ze dne 29. ledna 2019
o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem
v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní        Ministerstvo financí stanoví podle § 13d odst. 6 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 105/2016 Sb. a zákona č. 92/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví pro účely automatické výměny informací s jiným státem vyňaté účty, u nichž je nízké riziko, že jejich prostřednictvím bude ohroženo správné zjištění a stanovení daně nebo zabezpečení její úhrady.


§ 2

Vyňaté účty

        Vyňatým účtem je penzijní připojištění se státním příspěvkem účastníka podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem, jestliže celková výše jeho příspěvků za kalendářní rok nepřesáhne částku odpovídající 50 000 USD.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vyňaté účty
§ 3 - Zrušovací ustanovení
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU