23/2019 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019

Částka: 010 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. ledna 2019 Autor předpisu: Státní volební komise
Přijato: 28. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 29. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
23

SDĚLENÍ
Státní volební komise

ze dne 28. ledna 2019
o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 26. ledna 2019        Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výsledky dodatečných voleb do zastupitelstev obcí, konaných dne 26. ledna 2019, vyhlášených sdělením Ministerstva vnitra č. 243/2018 Sb.

        Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky dodatečných voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 17
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 4 143
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 2 738
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 129
v tom podle volebních stran:  
53  Občanská demokratická strana 1
80  Nezávislý kandidát 15
90  Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem 108
166  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):  

        seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

. . .

Zavřít
MENU