20/2019 Sb.Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny

Částka: 009 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. ledna 2019 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 16. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 31. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
20

VYHLÁŠKA
ze dne 16. ledna 2019
o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny


        Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:


§ 1

        Dnem 31. ledna 2019 se ke 100. výročí budování československé měny vydává pamětní bankovka po 100 Kč vzoru 2019 (dále jen „bankovka“).


§ 2

        (1)  Bankovka je 84 mm široká a 194 mm dlouhá. Přípustná odchylka v její šířce je 1,5 mm a v její délce 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem, běločarým vodoznakem a ochranným proužkem.

        (2)  Stupňovitý vodoznak je umístěn na 53 mm širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen „kupon“) a tvoří jej portrét Aloise Rašína. Vedle stupňovitého vodoznaku s portrétem Aloise Rašína je směrem ke středu bankovky běločarý vodoznak označující hodnotu „100“ a lipový list s plodem.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Zavřít
MENU