13/2019 Sb.Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II

Částka: 006 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. ledna 2019 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 11. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 30. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
13

VYHLÁŠKA
ze dne 11. ledna 2019
o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II


        Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

        (1)  Dnem 30. ledna 2019 se vydávají mince po 20 Kč vzoru 2019 II (dále jen „dvacetikoruna“).


§ 2

        (1)  Dvacetikoruna má stejné složení kovu, hmotnost, průměr a sílu včetně povolených odchylek, stejný tvar i provedení hrany a stejnou lícní stranu jako mince po 20 Kč vzoru 1993, vydaná po 2. září 20121).

        (2)  Na rubové straně dvacetikoruny je portrét Viléma Pospíšila. Po obvodu dvacetikoruny je v uzavřeném opisu zleva letopočet „1873“, text „VILÉM POSPÍŠIL“, letopočet „1942“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „20 Kč“. Všechny části opisu jsou od sebe odděleny tečkami. Autorem návrhu dvacetikoruny je akademický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho jména, přes sebe položená písmena „V“ a „O“, jsou umístěny pod zkratkou peněžní jednotky.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU