11/2019 Sb.Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem

Částka: 006 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. ledna 2019 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 11. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 30. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
11

VYHLÁŠKA
ze dne 11. ledna 2019
o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem


        Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:


§ 1

        (1)  Dnem 30. ledna 2019 se vydávají bankovky po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem (dále jen „bankovka“).


§ 2

        (1)  Bankovka má stejné parametry jako bankovky po 100 Kč vzoru 20181).

        (2)  Bankovka má na kuponu horkou ražbou aplikovanou fólii stříbřité barvy s výročním logem České národní banky. Výroční logo obsahuje text „ČNB“, „1919“, „100 let“, „Kč“ a „2019“.


§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. ledna 2019.


Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU