10/2019 Sb.Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat

Částka: 005 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. ledna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 15. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 1. června 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
10

VYHLÁŠKA
ze dne 15. ledna 2019
o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her,
rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat        Ministerstvo financí stanoví podle § 133 odst. 1 písm. a) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách:ČÁST  PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA  I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje způsob oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardní hry (dále jen „provozovatel“) orgánům vykonávajícím dozor podle zákona o hazardních hrách, rozsah přenášených dat a jiné technické parametry přenosu dat, a to v podobě

a)   vzdáleného přístupu, kterým je zabezpečený dálkový přístup k serveru provozovatele poskytujícímu chronologický přehled o herních a finančních datech,

b)   denního herního výkaznictví,

c)   denního herního zápisu a

d)   oznámení nebo zasílání jiných informací orgánům vykonávajícím dozor.


HLAVA II

OBECNÉ POŽADAVKY
NA AUTOMATIZOVANÝ VÝSTUP


§ 2

Registrace

        (1)  Provozovatel oznámí orgánu vykonávajícímu dozor údaje nutné k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného výstupu tak, aby toto sdělení došlo orgánu vykonávajícímu dozor nejpozději 30 dní přede dnem, kdy má být automatizovaný výstup poprvé poskytnut. Provozovatel ve sdělení vedle obecných náležitostí podání dále uvede

a)   kvalifikovaný certifikát provozovatele pro uznávanou elektronickou pečeť používaný podle přílohy k této vyhlášce k pečetění souboru,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
HLAVA II - OBECNÉ POŽADAVKY NA AUTOMATIZOVANÝ VÝSTUP
§ 2 - Registrace
§ 3 - Způsob poskytování automatizovaného výstupu
§ 4 - Způsob opravy formálních chyb poskytnutého automatizovaného výstupu
§ 5 - Způsob opravy věcných chyb poskytnutého automatizovaného výstupu
ČÁST DRUHÁ - VZDÁLENÝ PŘÍSTUP
§ 6 - Forma poskytování vzdáleného přístupu
§ 7 - Požadavky na poskytování vzdáleného přístupu
ČÁST TŘETÍ - DENNÍ HERNÍ VÝKAZNICTVÍ A DENNÍ HERNÍ ZÁPIS
§ 8 - Forma poskytování denního herního výkaznictví a denního herního zápisu
§ 9 - Požadavky na poskytování denního herního výkaznictví
§ 10 - Požadavky na poskytování denního herního zápisu
§ 11 - Provozní den
ČÁST ČTVRTÁ - ZASÍLÁNÍ A OZNAMOVÁNÍ JINÝCH INFORMACÍ ORGÁNŮM VYKONÁVAJÍCÍM DOZOR
§ 12 - Způsob zasílání a oznamování informací
ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 13 - Oznámení
§ 14 - Účinnost
Příloha - Automatizovaný výstup
Zavřít
MENU