34/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna pravidla prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

Částka: 021 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 27. června 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 2. října 2018 Nabývá účinnosti: 1. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
34

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byla dne 2. října 2018 v Ženevě přijata změna pravidla 69 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci1).

        Změna vstupuje v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. července 2019 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

        Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


____________________________
1) Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb. Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci byly vyhlášeny pod č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb.m.s., č. 44/2002 Sb.m.s., č. 20/2004 Sb.m.s., č. 21/2004 Sb.m.s., č. 22/2004 Sb.m.s., č. 41/2005 Sb.m.s., č. 36/2006 Sb.m.s., č. 41/2008 Sb.m.s., č. 88/2008 Sb.m.s., č. 52/2009 Sb.m.s., č. 53/2010 Sb.m.s., č. 60/2011 Sb.m.s., č. 63/2012 Sb.m.s., č. 101/2012 Sb.m.s., č. 34/2014 Sb.m.s., č. 37/2015 Sb.m.s., č. 29/2016 Sb.m.s., č. 34/2017 Sb.m.s., č. 35/2017 Sb.m.s. a č. 27/2018 Sb.m.s.
. . .

Zavřít
MENU