32/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky

Částka: 021 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 27. června 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 21. května 2019 Nabývá účinnosti: 21. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

32

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. května 2019 byla v Praze podepsána Dohoda o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IV odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA O PODPOŘE OBCHODU A HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU BANGLADÉŠSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY

Příloha PDF (191 kB)

AGREEMENT ON TRADE PROMOTION AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE´S REPUBLIC OF BANGLADESH

Příloha PDF (206 kB)
MENU