31/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska

Částka: 020 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 18. června 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 20. května 2019 Nabývá účinnosti: 20. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

31

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. května 2019 bylo v Praze podepsáno Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 16 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska

Příloha PDF (188 kB)

Arrangement on Cultural Cooperation between the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Ministry of Education, Culture, Science and Sports of Mongolia

Příloha PDF (205 kB)
MENU