30/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o sukcesi České republiky do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Kubánskou republikou

Částka: 020 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 18. června 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 22. května 2019 Nabývá účinnosti: 24. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU