29/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska o spolupráci v oblasti školství a vědy

Částka: 019 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. června 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 20. května 2019 Nabývá účinnosti: 20. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

29

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. května 2019 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska o spolupráci v oblasti školství a vědy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 24 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA MEZI MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM VZDĚLÁNÍ, KULTURY, VĚDY A SPORTU MONGOLSKA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A VĚDY

Příloha PDF (312 kB)

AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS OF THE CZECH REPUBLIC AND THE MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, SCIENCE AND SPORTS OF MONGOLIA ON CO‑OPERATION IN THE FIELDS OF EDUCATION AND SCIENCE

Příloha PDF (343 kB)
MENU