25/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o úpravách Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Částka: 018 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. června 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 9. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 21. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

25

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. listopadu 2018 byly v Quitu přijaty úpravy Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu1).

Úpravy Montrealského protokolu vstupují v platnost na základě článku 2 odst. 9 písm. d) Montrealského protokolu dne 21. června 2019 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění úprav Montrealského protokolu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1

Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, přijatá ve Vídni dne 22. března 1985, byla vyhlášena pod č. 108/2003 Sb.m.s. Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatý v Montrealu dne 16. září 1987, byl vyhlášen pod č. 109/2003 Sb.m.s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Londýně dne 29. června 1990, byla vyhlášena pod č. 110/2003 Sb.m.s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Kodani dne 25. listopadu 1992, byla vyhlášena pod č. 111/2003 Sb.m.s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Montrealu dne 17. září 1997, byla vyhlášena pod č. 112/2003 Sb.m.s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Pekingu dne 3. prosince 1999, byla vyhlášena pod č. 113/2003 Sb.m.s. Úpravy Montrealského protokolu, přijaté v Londýně dne 29. června 1990, byly vyhlášeny pod č. 17/2009 Sb.m.s. Úpravy Montrealského protokolu, přijaté v Kodani ve dnech 23. října ‑ 5. listopadu 1992, byly vyhlášeny pod č. 18/2009 Sb.m.s. Úpravy Montrealského protokolu, přijaté ve Vídni dne 7. prosince 1995, byly vyhlášeny pod č. 19/2009 Sb.m.s. Úpravy Montrealského protokolu, přijaté v Montrealu ve dnech 15. ‑ 17. září 1997, byly vyhlášeny pod č. 20/2009 Sb.m.s. Úpravy Montrealského protokolu, přijaté v Pekingu ve dnech 29. listopadu ‑ 3. prosince 1999, byly vyhlášeny pod č. 21/2009 Sb.m.s. Úpravy Montrealského protokolu, přijaté v Montrealu ve dnech 17. ‑ 21. září 2007, byly vyhlášeny pod č. 22/2009 Sb.m.s.

Annex

Adjustments to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer ...

Příloha PDF (117 kB)

Příloha

Překlad

Úpravy Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu ...

Příloha PDF (112 kB)
MENU