25/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o úpravách Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Částka: 018 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. června 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 9. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 21. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU