18/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Částka: 012 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. dubna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 19. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
18

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 22. listopadu 2018 a 19. prosince 2018 byla sjednána změna přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz1).

        Změna přílohy vstoupila v platnost dne 1. února 2019.

        České znění české nóty a anglické znění rakouské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří změnu přílohy, se vyhlašují současně.

_______________________________
1)
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, podepsaná v Praze dne 31. května 2013, byla vyhlášena pod č. 45/2013 Sb.m.s.
Změna přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, sjednaná výměnou nót ze dne 22. března 2018 a 17. května 2018, byla vyhlášena pod č. 33/2018 Sb.m.s.

. . .

Zavřít
MENU