15/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

Částka: 010 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. dubna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 26. září 2014 Nabývá účinnosti: 14. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
15

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. září 2014 byl v Mikulově přijat Protokol o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat1).

        Jménem České republiky byl Protokol podepsán v Mikulově téhož dne.

        S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Ukrajiny, depozitáře Protokolu, dne 17. října 2018.

        Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 24 s odkazem na článek 21 odst.  3 Rámcové úmluvy dne 14. ledna 2019 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

        Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

. . .

Zavřít
MENU