14/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010

Částka: 010 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. dubna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. února 2019 Nabývá účinnosti: 1. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
14

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení
Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2014 Sb.m.s.        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 8. února 2019 oznámila Česká republika v souladu s článkem 2 odstavce  3 Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 generálnímu tajemníkovi Rady Evropy nové znění části Přílohy A, která se týká daní, na které se Úmluva vztahuje podle svého článku 2 odstavce  1 písm.  a. bod i.:

        Nové znění uvedené části Přílohy A je následující:

        Článek 2, odstavec  1 písm.  a. i:

            •  daň z příjmů fyzických osob;

            •  daň z příjmů právnických osob;

            •  daň z hazardních her;

. . .

Zavřít
MENU