11/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

Částka: 008 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. března 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 19. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 19. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

11

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. prosince 2018 bylo v Bagdádu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL.

Ujednání vstoupilo v platnost v souladu s ustanovením svého článku 8 odst. 8.1 dnem podpisu. Dnem vstupu tohoto Ujednání v platnost pozbylo podle článku 8 odst. 8.4 platnosti Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL, podepsané v Bagdádu dne 26. března 2017 a vyhlášené pod č. 22/2017 Sb.m.s.

Anglické znění Ujednání a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

ARRANGEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE CZECH REPUBLIC AND THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE ITALIAN REPUBLIC CONCERNING TO THE COOPERATION IN TRAINING OF IRAQI POLICE, WITHIN THE FRAMEWORK OF THE COUNTER ISIL GLOBAL COALITION

Příloha PDF (354 kB)

PŘEKLAD

Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

Příloha PDF (325 kB)
MENU