10/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Úmluvy TIR

Částka: 007 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 28. února 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. října 2017 Nabývá účinnosti: 3. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
10

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb.m.s.        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že Správní výbor Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)1) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů přijal v Ženevě dne 12. října 2017 změnu Úmluvy TIR.

        Změna vstoupila v platnost pro všechny smluvní strany podle ustanovení článku 59 odst. 3 dne 3. února 2019 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

        Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

_______________________________
1)
Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR /Úmluva TIR/ přijatá v Ženevě dne 14. listopadu 1975 byla vyhlášena pod č. 61/2008 Sb.m.s. Změny Úmluvy TIR byly vyhlášeny pod č. 92/2011 Sb.m.s., č. 93/2011 Sb.m.s., č. 37/2012 Sb.m.s., č. 93/2012 Sb.m.s., č. 6/2014 Sb.m.s., č. 11/2016 Sb.m.s., č. 1/2017 Sb.m.s. a č. 28/2018 Sb.m.s.

. . .

Zavřít
MENU