9/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Částka: 007 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 28. února 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 30. ledna 2014 Nabývá účinnosti: 7. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. ledna 2014 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 20 odst. 1 dne 7. prosince 2018.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Příloha PDF (568 kB)

AGREEMENT between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Armenia on Cooperation in the Fight against Crime

Příloha PDF (641 kB)
MENU