6/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Částka: 004 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. ledna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 6. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
6

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 24. července 2018 a 6. srpna 2018 byl sjednán Dodatek k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz1).

        Dodatek vstoupil v platnost dne 1. srpna 2018.

        České znění české nóty a anglické znění estonské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatek, se vyhlašují současně.

_____________________________________
1)
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz sjednaná výměnou nót ze dne 30. ledna 2013 a 2. července 2013 byla vyhlášena pod č. 61/2013 Sb.m.s.
České znění české nóty
. . .

Zavřít
MENU