2/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách

Částka: 002 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. ledna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 1. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 30. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

2

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. listopadu 2012 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 20 dne 30. ledna 2019.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A BRAZILSKOU FEDERATIVNÍ REPUBLIKOU O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI V CELNÍCH OTÁZKÁCH

Příloha PDF (812 kB)

AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS

Příloha PDF (896 kB)
MENU