1/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu

Částka: 001 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. ledna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 23. července 2014 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
1

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. června 1993 byla v Haagu přijata Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu a dne 9. dubna 2002 byly v Kodani přijaty změny Úmluvy.

        S Úmluvou ve znění změn vyslovil souhlas Parlament České republiky.

        Listina o přístupu České republiky k Úmluvě ve znění změn, podepsaná prezidentem republiky dne 23. července 2014, byla uložena u vlády Dánského království, depozitáře Úmluvy, dne 21. října 2014.

        Úmluva ve znění změn vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 1. března 2013. Pro Českou republiku vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 2 dne 1. prosince 2014.

        Anglické znění Úmluvy ve znění změn a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

. . .

Zavřít
MENU