1/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu

Částka: 001 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. ledna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 23. července 2014 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

1

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. června 1993 byla v Haagu přijata Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu a dne 9. dubna 2002 byly v Kodani přijaty změny Úmluvy.

S Úmluvou ve znění změn vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Úmluvě ve znění změn, podepsaná prezidentem republiky dne 23. července 2014, byla uložena u vlády Dánského království, depozitáře Úmluvy, dne 21. října 2014.

Úmluva ve znění změn vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 1. března 2013. Pro Českou republiku vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 2 dne 1. prosince 2014.

Anglické znění Úmluvy ve znění změn a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

CONVENTION FOR THE ESTABLISHMENT OF THE EUROPEAN COMMUNICATIONS OFFICE (ECO) The Hague on 23rd June 1993 as amended at Copenhagen on 9th April 2002

Příloha PDF (539 kB)

PŘEKLAD

ÚMLUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO KOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU (ECO) Haag, 23. června 1993 ve znění z Kodaně 9. dubna 2002

Příloha PDF (539 kB)
MENU