336/2018 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

Částka: 163 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
336

ZÁKON
ze dne 19. prosince 2018
o státním rozpočtu České republiky na rok 2019


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

        (1)  Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2019 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 465 359 071 851 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 505 359 071 851 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 40 000 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a)   zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 43 873 390 336 Kč,

b)   zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 80 736 000 Kč,

c)   změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 3 954 126 336 Kč.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
Příloha č. 2 - CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
Příloha č. 3 - CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
Příloha č. 4 - UKAZATELE KAPITOL
Příloha č. 5 - FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy)
Příloha č. 6 - FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy)
Příloha č. 7 - FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
Příloha č. 9 - SEZNAM DOTACÍ V ROCE 2018 PODLE § 1 ODST. 12 ZÁKONA Č. 336/2018 Sb.
Zavřít
MENU