325/2018 Sb.Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Částka: 157 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
325

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. prosince 2018
o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních


        Vláda nařizuje podle § 90 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 201/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje výši úhrady za

a)   atestační zkoušku a

b)   aprobační zkoušku.


§ 2

Výše úhrady

        (1)  Výše úhrady činí za

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výše úhrady
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU