324/2018 Sb.Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Částka: 157 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
324

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. prosince 2018
o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů


        Vláda nařizuje podle § 37 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje výši úhrady za

a)   zkoušku po ukončeném vzdělávání v základním kmeni,

b)   atestační zkoušku,

c)   závěrečnou zkoušku nástavbového oboru,

d)   závěrečnou zkoušku funkčního kurzu,

e)   aprobační zkoušku a

f)    závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výše úhrady
§ 3 - Přechodná ustanovení
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU