322/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 157 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
322

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. prosince 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací,
ve znění pozdějších předpisů


        Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. a nařízení vlády č. 360/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V příloze č. 1 bodě 3 se slovo „důležitých“ zrušuje.

        2.  V příloze č. 1 bodě 4 se slova „ , jakož i další“ nahrazují slovy „a další“.

        3.  V příloze č. 1 bodě 7 se slova „Závažné politické“ nahrazují slovem „Politické“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU