320/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Částka: 157 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
320

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2018,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,
a částek normativních nákladů na bydlení


        Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

        (1)  Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 za kalendářní měsíc částku:


Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona
jedna 2 050
dvě 2 805
tři 3 668
čtyři a více 4 424

        (2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 za kalendářní měsíc:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU