313/2018 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Částka: 154 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 13. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
313

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 13. prosince 2018
o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2019 aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), zavedeného sdělením Českého statistického úřadu č. 525/2002 Sb., ze dne 18. listopadu 2002, a aktualizovaného sdělením Českého statistického úřadu č. 513/2004 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 412/2011 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 332/2015 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 206/2016 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 419/2016 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 450/2017 Sb. a sdělením Českého statistického úřadu č. 114/2018 Sb.

. . .

Obsah předpisu:
Příloha - Změny v Číselníku měn a fondů (ČMF) s účinností od 1. ledna 2019
Zavřít
MENU