312/2018 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC

Částka: 154 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 13. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
312

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 13. prosince 2018
o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2019 aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC (dále jen „Klasifikace CZ-CC“), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 321/2003 Sb., ze dne 9. září 2003, a aktualizované sdělením č. 255/2009 Sb., ze dne 30. července 2009.

        Předmětem aktualizace Klasifikace CZ-CC je zavedení deseti položek, zrušení čtyř položek, změny názvů dvou položek a změna kódu jedné položky klasifikace. Změny v Klasifikaci CZ-CC jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

        Platné znění aktualizované Klasifikace CZ-CC bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.

. . .

Obsah předpisu:
Příloha - Položky Klasifikace stavebních děl CZ-CC aktualizované k 1. lednu 2019
Zavřít
MENU