308/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Částka: 153 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
308

ZÁKON
ze dne 5. prosince 2018,
kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky
a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky
(zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další související zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zrušení
Fondu národního majetku


Čl. I

        Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění zákona č. 171/2006 Sb., zákona č. 228/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 31/2008 Sb., zákona č. 112/2009 Sb., zákona č. 15/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 357/2015 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zrušení Fondu národního majetku
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU