299/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 149 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 11. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
299

VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2018,
kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby
pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 7 odst. 6 písm. a) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby):


Čl. I

        Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb., vyhlášky č. 368/2015 Sb. a vyhlášky č. 334/2017 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1027 ze dne 19. července 2018, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o izolační vzdálenosti pro Sorghum.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU