295/2018 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019 (č. 01/2019)

Částka: 147 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 7. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

295

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 7. prosince 2018

o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 28. listopadu 2018 vydalo výměr MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 14/2018 dne 30. listopadu 2018 a nabývá účinnosti 1. ledna 2019 s tím, že maximální ceny podle části I. oddílu A položky č. 3 nabývají účinnosti 1. prosince 2018.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU