278/2018 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025, FIX %

Částka: 139 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 22. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 7. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 1. února 2025
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
278

SDĚLENÍ
Ministerstva financí

ze dne 22. listopadu 2018,
jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025, FIX %


        Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo“) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025, FIX % (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“).

  1.
Základní popis dluhopisů:
    
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
    
Název: Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025, FIX %
    
Zkrácený název: SD-R ČR, FIX %, 25
    
Pořadové číslo emise: 106.
    
Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna česká)
    
Emisní kurz k datu emise: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
    
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
    
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
    
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
    
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 3. 12. 2018
    
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 1. 2. 2024
    
Datum emise: 1. 2. 2019
    
Datum splatnosti: 1. 2. 2025
    
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou
    
Zlomek dní: ACT/ACT (ICMA)
. . .

Zavřít
MENU