265/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 135 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. listopadu 2018 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 22. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

265

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2018,

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování):

Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb., vyhlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb., vyhlášky č. 384/2010 Sb., vyhlášky č. 441/2011 Sb., vyhlášky č. 456/2012 Sb., vyhlášky č. 401/2013 Sb., vyhlášky č. 346/2014 Sb., vyhlášky č. 389/2015 Sb., vyhlášky č. 411/2016 Sb. a vyhlášky č. 409/2017 Sb., se mění takto:

1

V části Jihočeský kraj, písm. d) se za slovo Dešná, vkládá slovo Písečné,.

2

V části Jihočeský kraj, písm. m) se za slovo Olešnice, vkládá slovo Petříkov,.

3

V části Jihočeský kraj, písm. q) se slovo Pivkovice, zrušuje.

4

V části Karlovarský kraj, písm. c) se za slovo Jenišov, vkládá slovo Kolová,.

5

V části Liberecký kraj, písm. a) se za slovo Okna, vkládá slovo Ralsko,.

6

V části Moravskoslezský kraj, písm. n) se za slovo Rusín, vkládají slova Slezské Pavlovice,.

7

V části Moravskoslezský kraj, písm. u) se slova Třinec, Vendryně, Vělopolí nahrazují slovy Vendryně, Vělopolí, Magistrát města Třinec.

8

V části Olomoucký kraj, písm. i) se za slova Brodek u Přerova, vkládá slovo Citov, a za slovo Lazníky, se vkládá slovo Líšná,.

9

V části Olomoucký kraj, písm. j) se za slovo Lužice, vkládají slova Město Libavá,.

10

V části Pardubický kraj, písm. d) se za slovo Leštinka, vkládá slovo Liboměřice,.

11

V části Pardubický kraj, písm. k) se za slovo Valy, vkládá slovo Vápno,.

12

V části Středočeský kraj, písm. a) se za slovo Struhařov, vkládá slovo Teplýšovice,.

13

V části Středočeský kraj, písm. o) se za slovo Žerčice, vkládá slovo Židněves,.

14

V části Středočeský kraj, písm. q) se za slovo Libiš, vkládá slovo Nedomice,.

15

V části Středočeský kraj, písm. x) se za slovo Hospozín, vkládá slovo Jarpice, a za slovo Klobuky, se vkládá slovo Královice,.

16

V části Ústecký kraj, písm. k) se za slovo Záluží, vkládají slova Žabovřesky nad Ohří,.

17

V části Kraj Vysočina se na konci textu písmene l) doplňuje slovo , Urbanov.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Ministr:

Hamáček v. r.

MENU