259/2018 Sb.Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Částka: 130 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. listopadu 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 31. října 2018 Nabývá účinnosti: 1. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
259

VYHLÁŠKA
ze dne 31. října 2018
o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání
a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. r) a s) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje náležitosti a vzory

a)   certifikátu o absolvování základního kmene,

b)   diplomu o specializované způsobilosti,

c)   diplomu o zvláštní specializované způsobilosti a

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Náležitosti dokladů o vzdělání
§ 3 - Další náležitosti dokladů o vzdělání
§ 4 - Vzory dokladů o vzdělání
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor certifikátu o absolvování základního kmene
Příloha č. 2 - Vzor diplomu o specializované způsobilosti
Příloha č. 3 - Vzor diplomu o specializované způsobilosti pro specializační obory uvedené v příloze V. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES
Příloha č. 4 - Vzor diplomu o zvláštní specializované způsobilosti
Příloha č. 5 - Vzor licence o absolvování funkčního kurzu
Zavřít
MENU