257/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 130 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. listopadu 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 31. října 2018 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
257

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. října 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob
za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 81 odst. 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 168/1989 Sb., nařízení vlády č. 195/1995 Sb. a nařízení vlády č. 497/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „změněnou pracovní schopností nebo částečně invalidním nebo invalidním“ nahrazují slovy „zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti2)“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU