249/2018 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019

Částka: 125 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 31. října 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 25. října 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

249

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 25. října 2018

o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019

Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019:

Antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019

Příloha PDF (337 kB)

Ministr:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

MENU