248/2018 Sb.Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí

Částka: 125 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. října 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 24. října 2018 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
248

VYHLÁŠKA
ze dne 24. října 2018
o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a)   způsob označování nápojů, kvasného octa a droždí v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny,

b)   druhy nápojů, kvasného octa a droždí s členěním na skupiny a podskupiny,

c)   pro jednotlivé druhy nápojů, kvasného octa a droždí požadavky na jakost, technologické požadavky, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení,

d)   teplotní režimy při uchovávání nápojů, kvasného octa a droždí,

e)   způsoby uchovávání a manipulace s nápoji, kvasným octem a droždím během jejich uvádění na trh.

        (2)  Tato vyhláška se nevztahuje na neochucené minerální a pramenité vody3).


ČÁST DRUHÁ

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE A KONCENTRÁTY K PŘÍPRAVĚ NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Členění na skupiny a podskupiny
§ 4 - Označování
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Požadavky na jakost
§ 9 - Technologické požadavky
§ 10 - Uvádění na trh
ČÁST TŘETÍ - OVOCNÁ VÍNA, OSTATNÍ VÍNA, CIDR, PERRY A MEDOVINA
§ 11 - Vymezení některých pojmů
§ 12 - Členění na druhy a skupiny
§ 13 - Označování
§ 14 - Požadavky na jakost
§ 15 - Technologické požadavky
ČÁST ČTVRTÁ - PIVO A NÁPOJE NA BÁZI PIVA
§ 16 - Vymezení některých pojmů
§ 17 - Členění na druhy a skupiny
§ 18 - Označování
§ 19 - Požadavky na jakost
§ 20 - Uvádění na trh
ČÁST PÁTÁ - KONZUMNÍ LÍH, LIHOVINY A OSTATNÍ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
§ 21 - Vymezení některých pojmů
§ 22 - Členění na druhy a skupiny
§ 23 - Označování
§ 24  
§ 25 - Požadavky na jakost
ČÁST ŠESTÁ - KVASNÝ OCET
§ 26 - Vymezení některých pojmů
§ 27 - Členění na skupiny a podskupiny
§ 28 - Technologické požadavky
§ 29 - Označování
§ 30 - Požadavky na jakost
ČÁST SEDMÁ - DROŽDÍ
§ 31 - Vymezení některých pojmů
§ 32 - Členění na skupiny a podskupiny
§ 33 - Označování
§ 34 - Požadavky na jakost
§ 35 - Technologické požadavky
§ 36 - Uvádění na trh
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 37 - Technický předpis
§ 38 - Přechodná ustanovení
§ 39 - Zrušovací ustanovení
§ 40 - Účinnost
Příloha č. 1 - Fyzikální a chemické požadavky na ovocné nektary, ovocné šťávy z koncentrátu nebo koncentrátů a ovocnou dřeň z koncentrátu
Příloha č. 2 - Členění nealkoholických nápojů a koncentrátů k jejich přípravě na skupiny a podskupiny a smyslové požadavky na jejich jakost
Příloha č. 3 - Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky nealkoholických nápojů a koncentrátů k přípravě nealkoholických nápojů
Příloha č. 4 - Další technologické požadavky na nealkoholické nápoje
Příloha č. 5 - Požadavky na jakost ovocných vín, ostatních vín, cidru, perry a medoviny
Příloha č. 6 - Členění ovocných vín, ostatních vín, cidru, perry a medoviny na druhy a skupiny
Příloha č. 7 - Členění piva a nápojů na bázi piva na druhy a skupiny
Příloha č. 8 - Fyzikální a chemické požadavky na jakost piva a nápojů na bázi piva
Příloha č. 9 - Členění konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů na druhy a skupiny
Příloha č. 10 - Nejvyšší přípustná záporná objemová odchylka konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů od jmenovitého objemu
Příloha č. 11 - Fyzikální a chemické požadavky na jakost lihovin
Příloha č. 12 - Členění kvasného octa na skupiny a podskupiny
Příloha č. 13 - Smyslové a chemické požadavky na jakost kvasného octa
Příloha č. 14 - Členění droždí na skupiny a podskupiny
Příloha č. 15 - Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost droždí
Zavřít
MENU