240/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb.

Částka: 120 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. října 2018 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 18. října 2018 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
240

VYHLÁŠKA
ze dne 18. října 2018,
kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb.,
kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání
do služebního poměru vojáka z povolání,
ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb.        Ministerstvo obrany stanoví podle § 4 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
§ 41 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).“.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU