239/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 120 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. října 2018 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 18. října 2018 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
239

VYHLÁŠKA
ze dne 18. října 2018,
kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb.,
kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce
a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti,
a postup při výplatě výsluhových náležitostí,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo obrany stanoví podle § 133 odst. 2 a § 143 odst. 12 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 272/2009 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb., vyhlášky č. 335/2008 Sb., vyhlášky č. 367/2008 Sb. a vyhlášky č. 351/2014 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU