236/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Částka: 119 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. října 2018 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 11. října 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

236

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. října 2018,

kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 470/2011 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., vyhlašuje, že od 1. ledna 2019 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 3 000 Kč.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

MENU