224/2018 Sb.Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa

Částka: 111 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. října 2018 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 3. října 2018 Nabývá účinnosti: 23. října 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

224

VYHLÁŠKA

ze dne 3. října 2018

o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 23. října 2018 se vydává pamětní zlatá mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa (dále jen mince).

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen zvláštní provedení).

(3) Mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 31,107 g, její průměr 34 mm a síla 2,6 mm. Při ražbě mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je ztvárněno návrší s lípou. Koruna lipového stromu je překryta štíty s heraldickými zvířaty z velkého státního znaku. Uprostřed je český lev, vlevo od něj je moravská orlice a vpravo od něj je slezská orlice. Uvnitř návrší se nachází označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky 10 000 Kč. Po obvodu mince je v opisu název státu ČESKÁ REPUBLIKA umístěný v dvouřádkovém perlovci. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen Č a M, je při pravém okraji mince za slovem ČESKÁ.

(2) Na rubové straně mince je v horní části mincovního pole vyobrazen velký znak Československé republiky. Pod znakem se nacházejí faksimile podpisů Edvarda Beneše, T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. V dolní části mincovního pole je ztvárněno návrší s lipovou sazenicí. Uvnitř návrší jsou letopočty 1918 a 2018. Po obvodu mince je v opisu text VZNIK ČESKOSLOVENSKA umístěný v dvouřádkovém perlovci. Za slovem VZNIK jsou v rámečku iniciály autora mince akademického malíře Vladimíra Pavlici, které jsou tvořeny kompozicí písmen V a P.

(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. října 2018.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Příloha k vyhlášce č. 224/2018 Sb.

Vyobrazení zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa

(lícní a rubová strana)

MENU