223/2018 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace

Částka: 111 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. října 2018 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 3. října 2018 Nabývá účinnosti: 17. října 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

223

VYHLÁŠKA

ze dne 3. října 2018

o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 17. října 2018 se ke 100. výročí Washingtonské deklarace vydává pamětní stříbrná mince po 500 Kč (dále jen pětisetkoruna).

(2) Pětisetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen zvláštní provedení).

(3) Pětisetkoruna v běžném provedení i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 25 g, její průměr 40 mm a síla 2,90 mm. Při ražbě pětisetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,50 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana pětisetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana pětisetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 25 g *.

§ 2

(1) Na lícní straně pětisetkoruny je na obrysu listiny Washingtonské deklarace vyobrazena heraldická figura českého lva nesoucího na hrudi srdeční štítek znázorňující znak Slovenska. Vlevo, dole a vpravo od obrysu listiny se nachází text ZDAR, ZDAR, ZDAR NAŠÍ SAMOSTATNOSTI CZECHOSLOVAKS!. Po obvodu pětisetkoruny je v opisu označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky 500 Kč a text ČESKÁ REPUBLIKA, které jsou od sebe odděleny tečkou. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen Č a M, je umístěna při horním okraji mince.

(2) Na rubové straně pětisetkoruny je v popředí zobrazena silueta budovy washingtonského Kapitolu, pod kterou se nachází listina s volnou stylizací části textu Washingtonské deklarace a jménem TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK. Vlevo od listiny je jméno M.R.ŠTEFÁNIK a vpravo E.BENEŠ. Listina překrývá vlajku Československa, v jejím klínu je umístěno písmeno V. Po obvodu mince je v uzavřeném opisu text WASHINGTONSKÁ DEKLARACE 1918-2018. Při spodním okraji mince je umístěna iniciála autora mince MgA. Jakuba Oravy, která je tvořena písmenem O v rámečku.

(3) Vyobrazení pětisetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. října 2018.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Příloha k vyhlášce č. 223/2018 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace

(lícní a rubová strana)

MENU