219/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 109 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. října 2018 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 20. září 2018 Nabývá účinnosti: 1. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
219

VYHLÁŠKA
ze dne 20. září 2018,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád
pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád),
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti po předchozím vyjádření České advokátní komory stanoví podle § 52 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 245/1999 Sb., vyhlášky č. 267/2003 Sb. a vyhlášky č. 487/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 se za slova „sestává z“ vkládají slova „písemného testu,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU