217/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.

Částka: 108 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. října 2018 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 20. září 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
217

VYHLÁŠKA
ze dne 20. září 2018,
kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami,
které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.        Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 a § 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na nový řádek doplňuje text „Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/231 ze dne 26. ledna 2018 o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů (ECB/2018/2).“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU