216/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 108 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. října 2018 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 26. září 2018 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2018 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
216

VYHLÁŠKA
ze dne 26. září 2018,
kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání
a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 9 odst. 3 a 4 a § 20 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému  datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb., vyhlášky č. 322/2015 Sb. a vyhlášky č. 435/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se doplňuje odstavec  3, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU