198/2018 Sb.Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč

Částka: 098 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. září 2018 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 5. září 2018 Nabývá účinnosti: 18. září 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

198

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2018

o vydání zlaté mince Hrad Rabí po 5 000 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 18. září 2018 se v rámci cyklu Hrady vydává zlatá mince Hrad Rabí po 5 000 Kč (dále jen mince).

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen zvláštní provedení).

(3) Mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 2 mm. Při ražbě mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je zobrazen letecký pohled na hradní areál. V pravé části mincovního pole jsou na střeleckých baštách zakomponována stylizovaná heraldická zvířata z velkého státního znaku, a to český lev, moravská orlice a slezská orlice. V levé části mincovního pole se nachází text ČESKÁ REPUBLIKA, označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky 5 000 Kč a název cyklu HRADY. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen Č a M, je umístěna pod textem HRADY.

(2) Na rubové straně mince je ztvárněn detailní pohled na pozůstatky hradních budov. V levé dolní části mincovního pole je text HRAD RABÍ a ročník ražby 2018. Značka autora mince Asamata Baltaeva, DiS., se nachází pod ročníkem ražby.

(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. září 2018.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Příloha k vyhlášce č. 198/2018 Sb.

Vyobrazení zlaté mince Hrad Rabí po 5 000 Kč

(lícní a rubová strana)

MENU