194/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 096 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. září 2018 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 29. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 19. září 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
194

VYHLÁŠKA
ze dne 29. srpna 2018,
kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 3 a 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 243/2016 Sb.:


Čl. I

        Přílohy č. 8 a 9 k vyhlášce č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, včetně nadpisů znějí:

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Náležitosti a vzor služebního průkazu
Příloha PDF (580 kB)


Příloha č. 9 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU